Sezon 8 || Koncert Drugi

Następny z koncertów odbył się 22 listpada 2015 roku. 
 
 
 
 

„NIBY NIC.  DZWIĘKI I SŁOWA” 

 
 

   „Niby nic” to tytuł tomu utworów poetyckich autorstwa nazaretanki s. Bożeny Anny Flak. Stał się on kanwą 52. koncertu z cyklu „Perły w koronie”, a złożyły się nań recytacje oraz prezentacje wokalne i instrumentalne połączonych sił – zespołów „Jubilo”, „Małe Jubilo” i chóru „Angelus”, działających przy klasztorze ss. Nazaretanek w Ostrzeszowie. 
   Bohaterką wieczoru była z pewnością autorka – s. Bożena, która na ten dzień specjalnie przyleciała do nas z Londynu. Koncert rozpoczęło miłe wydarzenie- sympatyczny debiut dziecięcego zespołu „Małe Jubilo” pracującego od kilku tygodni pod kierunkiem Pani Bożeny Jabłońskiej na repertuarem złożonym z muzyki dawnej. Oklaskom nie było końca, a mali artyści z dumą przyjmowali akceptację „perłowej” publiczności. 
    Następnie na scenę wkroczyły: zespół muzyki dawnej „Jubilo” i chór „Angelus” , aby śpiewać i grać kompozycje swojej dyrygentki s. Lidii Hałas do słów s. Bożeny. Przy fortepianie zasiadł ks. Paweł Kubiak, który subtelnie wzbogacał śpiew i znakomicie współpracował z grającymi na skrzypcach Siostrami Nowicjuszkami. Kompozycje s. Lidii najczęściej przyjmowały charakter kanonów, w związku z tym szybko zapadały w pamięć, tworzyły nastrój uspokojenia czy wręcz modlitwy. 
   Motywem przewodnim koncertu stał się zwrot: „Nauczyłam się, że….” – będący swoistą wstążeczką łącząca wszystkie teksty i rozpoczynającym każdą recytację. Tego wieczoru zaś pięknie recytowały Pani Beata Prusinkiewicz, a także sama s. Bożena. 
   Połącznie dźwięków i słów stworzyło nową jakość, pozwalając skuteczniej wsłuchać się w mądre słowa z tomu „Niby nic”. Prawie każdy uczestnik koncertu otrzymywał przy wejściu specjalnie przygotowane i wybrane pojedyncze teksty, które były swoistymi listami poetki dla publiczności. Można było w nich odnaleźć własne doświadczenia i spostrzeżenia, nawiązując w ten sposób duchowy kontakt z artystami. Ciekawie prezentowała się podejmowana przez publiczność recytacja utworów. Wytworzona w ten sposób więź pomiędzy poetką a słuchaczami określiła ten koncert w „Perłach w koronie” jako wydarzenie artystyczne z pogranicza muzyki i literatury. 
   Tuż po wybrzmieniu ostatniego dźwięku s. Bożena Anna Flak podpisywał swoje książki i rozmawiała z miłośnikami jej talentu. Nauczyliśmy się, że warto zaufać ludziom i uwierzyć w ich zdolności, dziękujemy więc wszystkim, których praca sprawiła, że ten niezwykły koncert doszedł do skutku. Zapraszamy do „perłowego” klasztorku i oglądania relacji fotograficznej.