Sezon 3 || Koncert pierwszy

Pierwszy koncert rozpoczynajacy trzeci sezon odbył się dnia 18 września 2010 r. 
Swój talent zaprezentował zespół „Semibrevis” z Kalisza. 
 
 
 

MISTYCZNOŚĆ ŚREDNIOWIECZNEJ MUZYKI 

 
 

Koncert muzyki dawnej zespołu Semibrevis był pierwszym spotkaniem ostrzeszowskiej publiczności z twórczością kompozytorów średniowiecza i renesansu. Budziło to z pewnością pewne obawy, ale napełniało nadzieją ,że doświadczymy wspólnie z artystami nowych wrażeń – niedostępnych do tej pory. Na program składały się pieśni religijne, tańce i utwory świeckie z czasów rycerzy, dam i warownych zamków. Okrasą występu stało się bogate instrumentarium zespołu, który korzysta z kopii dawnych instrumentów, ciągle rozwijając swoje swój potencjał i talenty, bowiem większość młodych artystek z wielką swobodą grał na wielu instrumentach począwszy od liry korbowej, a skończywszy na cymbałach. Koncert, różnorodny i ciekawy pod względem repertuarowym, podobał się publiczności, która słusznie domagała się bisów. Semibrevis na zakończenie wykonał zatem jeszcze dwa utwory, przekonując wszystkich, że muzyka dawna wcale się nie zestarzała i ciągle budzi takie same emocje.