Sezon 13 || Koncert Pierwszy

Muzyka dawna w wykonaniu Lux Antiqua

Od wielu lat w koncertach z cyklu „Perły w koronie” występują najzdolniejsi młodzi muzycy – uczestnicy festiwalu „Schola Cantorum”. Gościliśmy laureatów najważniejszych nagród i najlepszych solistów specjalizujących się w muzyce dawnej. Podziwialiśmy wspaniałe instrumentarium i występy zespołów wokalnych. Publiczność w Ostrzeszowie lubi dźwięki rodem ze średniowiecza, renesansu i baroku. Właśnie w barokowym klasztorze ss. Nazaretanek  brzmią one dostojnie i bardzo prawdziwie.  Nie inaczej było 22 czerwca 2022. Tym razem zawitał do „Pereł” duet Zuzanna Paprzycka – Powel i Paweł Powel – członkowie zespołu Lux Antiqua.  Koncert pt. „Muzyka nie z tego świata” zawierał kompozycje dawnych mistrzów i z ucieszył duże grono melomanów. Artyści nie ukrywali, że ze zdziwieniem przyjęli tak dużą frekwencję, bowiem muzyka dawna niesłusznie uchodzi za trudną. Przekonaliśmy się o pięknie śpiewu i gry. Szczere brawa były uznaniem dla kunsztu wykonawczego i wysokiej muzycznej klasy artystów.  

Muzyka odległej przeszłości jest także prawdziwą lekcją historii. Podziwialiśmy grę na fildeli kolanowej i lutni. Występ wzbogacił piękny śpiew. Oby szlachetne dźwięki mogły poruszać serca słuchaczy w kolejnych edycjach naszych koncertów i kaliskiego festiwalu „Schola Cantorum”.