Sezon 11 || Koncert Czwarty

Akatyst ku czci św. Józefa

„Perły w koronie” są cyklem, który zawsze chce zaskakiwać swoich melomanów czymś nowym i muzycznie niezwykłym. 3 marca 2019 w ostrzeszowskim klasztorze zabrzmiał Akatyst ku czci św. Józefa przygotowany przez Chór Męski pod kierownictwem Jakuba Tomalaka. Wiele razy w progach kościoła klasztornego gościliśmy już zespoły wokalne w różnych składach, lecz nigdy dotąd w murach zacnej świątyni pod wezwaniem św. Michała nie brzmiała muzyka z ducha prawosławna. Warto także przypomnieć, że siostrom nazaretankom w ich duchowym posłannictwie nieustannie towarzyszy św. Rodzina, postać Opiekuna Chrystusa jest więc gospodyniom klasztoru szczególnie bliska. Publiczność uczestniczyła nie tyle w koncercie, ile w wydarzeniu liturgiczno – muzycznym wzbogaconym obecnością ikony wyobrażającej św. Józefa w chwili składania ofiary z dwóch gołębi. Akatyst to modlitwa praktykowana w kościele prawosławnym, rodzaj hymnu kierowanego do świętych, ale najczęściej do Bogurodzicy. Utwór śpiewają mężczyźni i jest on rodzajem mistycznego oratorium opowiadającym historię życia Boskiego Adresata. Akatyst ku czci świętego Józefa został napisany przez Piotra Kazańskiego – teologa prawosławnego w roku 1871. W tłumaczeniu na język polski około 2011 trafił do Kalisza,  który jest znanym w Polsce ośrodkiem kultu Józefowego. Opracowania muzycznego dokonał Jakub Tomalak i to właśnie on pokierował chórem, który wystąpił w ostrzeszowskim klasztorku. Chórzyści – w przeszłości – dokonali także nagrania dzieła, a płytę można było nabyć tuż po koncercie.

 

                Publiczność „Pereł w koronie” po raz pierwszy doświadczyła muzycznej mistyki Wschodu, licznie zgromadzeni słuchacze w zamyśleniu wsłuchiwali się w słowa pięknego hymnu i wspólnie z artystami kontemplowali treść dzieła. Wrażenia były niezwykłe. Koncert zakończyła adoracja ikony. Każdy mógł podejść i oddać cześć św. Józefowi. Zdjęcia, a nawet nagrania, nie zdołają oddać szczególnych przeżyć jakich doświadczyliśmy, uczestnicząc w tym niezapomnianym spektaklu słowa i muzyki.